SamenMuziek

Menu

Muziekles is:

Samen zingen, 


samen spelen, 


samen bewegen,


en samen plezier hebben.

Muzieklessen en SLO

De muzikale doelstellingen van de muzieklessen volgen de kerndoelen die verdeeld zijn over de domeinen: zingen, spelen, bewegen, luisteren, lezen en noteren, ook wel de vijf vormen van muzikaal gedrag genoemd. Tezamen vormen zij met de leerstof en met elkaar de muzikale ontwikkeling van kinderen. In de verschillende opdrachten verdeeld over de lessen gegeven door onze docenten komen deze in de domeinen verdeelde kerndoelen aan bod.